Adjø forprosjekt, hallo hovedprosjekt

Prosjektgruppa takker alle for tillitten til å fortsette arbeidet med prosjekt Digin. Vi leverer i disse dager inn sluttrapporten for forprosjektet og setter med det et formelt punktum for arbeidet som ble startet for snart et år siden. Samtidig sender vi inn en søknad om et nytt toårig prosjekt hvor vi vil ta Digin fra teori til praksis.

Ekstra gøy er det å ta steget fra forprosjekt til (forhåpentligvis) hovedprosjekt når alle fylker + Deichman stiller opp med stillingsressurser for å støtte den videre utviklingen av prosjektet Digin. Sammen skal vi samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår.

I forbindelse med overgangen fra forprosjekt til hovedprosjekt har vi gjort visse oppdateringen av prosjektbloggen. Den inkluderer nå historikken til forprosjektet, med det offisielle navnet “Felles drift av digitale innholdstjenester”, men samtidig vil vi fortsette å bruke bloggen til å holde deg oppdatert på jobben som gjøres videre.

Nytt av året er at vi har laget en kalender, som du finner nederst på prosjektbloggen. Her kan spesielt interesserte holde seg oppdatert på hvilke møter og andre aktiviteter vi har planlagt og har hatt. Denne kalenderen har vi laget dels for å synliggjøre aktiviteten vår, men også som intern logg over egen aktivitet.

Prosjektgruppa er også glade for å ha fått med Hilde Grefsrud som ny prosjektmedarbeider og Karianne Albrigtsen Aam til styringsgruppa, begge fra Viken fylkesbibliotek. Organiseringen er for øvrig lik som i forprosjektet. Vi er også glade for at Deichmanske, fylkesbibliotekene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet og Vestland har valgt å støtte prosjektet med en lokal støtte i 15% stilling.

Nå krysser vi fingrene for nye prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, for det er mye vi ønsker å utrede gjennom de neste to årene.

Ta en nærmere titt på versjon 1 av prosjektplan og prosjektsøknaden