Det nærmer seg forhandlinger

Høsten nærmer seg og med den kommer også de første forhandlingene som Bibliotek24 skal gjennomføre på vegne av samtlige fylkesbibliotek.

Prosjekt Digin har siden oppstarten av hovedprosjektet vært en 40% stilling for lite i forhold til hva vi ba om av ressurser. Frem til nå har det gått helt fint, men utover høsten vil arbeidsmengden for prosjektgruppa øke. I høst begynner arbeidet som et operativt konsortium og prosjektgruppa går derfra fra å “kun” drifte et prosjekt til også å drifte et konsortium.

I den forbindelse har vi henvendt oss til Deichmanske bibliotek og kan med glede melde at Camilla Holte Wiig nå går inn i prosjektgruppa i 20%. Camilla kan delta på lik linje med øvrige prosjektmedarbeidere, men er i hovedsak tatt med for å delta i arbeidet med forhandlingene.

Denne høsten vil vi fortløpende sende fylkeskontaktene et forslag til oppsigelsesbrev for hver enkelt leverandør vi skal forhandle med. Denne oppsigelsen står fylkesbibliotekene som har en gjeldende avtale fritt til å velge å sende inn eller ikke, men vi oppfordrer sterkt til å gjøre dette da vi mener det vil styrke våre muligheter for å oppnå en best mulig avtale med den enkelte leverandør.

Målet for alle forhandlingene er en avtale alle parter er fornøyde med og at de som allerede har en avtale ikke opplever brudd i tjeneste-leveringen til publikum. Det er imidlertid slik at for alle forhandlinger, så kan man risikere å ikke komme til enighet eller at forhandlingen trekker ut i tid og man står uten et tilbud.

Når vi mener å ha en god nok avtale, vil fylkeskontaktene kunne gå inn og se på denne gjennom ConsortiaManager. Dersom bibliotek tilsvarende 10% av landets befolkning godtar avtalen er den som gjeldende å regne. Det vil også være mulig for nye fylkesbibliotek å knytte seg opp mot avtalene og etter hvert for enkeltbibliotek i 2023.

Følg med på bloggen og knytt deg opp mot nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert på siste nytt!