Fra prosjekt til forprosjekt

Av og til legger Nasjonalbiblioteket med noen føringer i tildelingen av prosjektmidler. Prosjekt Digin er ikke noe unntak og i tildelingsbrevet fra Nasjonalbiblioteket reduseres omfanget av prosjektet til et forprosjekt, med mulighet for et hovedprosjekt i 2022.

I hovedsak går det ut på at prosjektet i denne omgang ikke skal realisere en modell for drift og anskaffelser av digitale innholdstjenester, men kun foreslå en.

Forslaget til modell vil baseres på en spørreundersøkelse (datainnsamling) til folke- og fylkesbibliotek, samt diverse møter med sentrale aktører. Disse to aktivitetene skal medføre et forslag som sendes ut på høring, som igjen vil gi et beslutningsgrunnlag for å ta Digin videre til et hovedprosjekt hvor planene kan realiseres.

Dette er ikke så dramatisk som det høres ut, men krever noen endringer i prosjektplanen. Alt som har med realisering og kick-off er derfor satt på vent til en eventuell “driftssikker” modell er avdekket.

Prosjektgruppa mener dette er et fornuftig grep fra Nasjonalbibliotekets side og jobber videre med dette som mål for 2021… og gleder seg fortsatt til en realisering av modellen i 2022.

En oppdatert prosjektplan finner du her