Digin-rapporten

Vi nærmer oss slutten på dette forprosjektet som har gått gjennom 2021. Prosjektgruppa er stolte av arbeidet som er nedlagt og modellen som presenteres i dokumentet du finner i den vedlagte rapporten.

Det er viktig å påpeke at modellen som er skissert opp er å anse som et anbefalt utkast. Det vil sannsynligvis bli nødvendig med justeringer etter hvert som veien i realiteten gås opp. Det modellen derimot gjør er å vise at det tross dårlige økonomi i landets folkebibliotek, sammenlignet med våre skandinaviske naboer, er mulig å etablere et felles konsortium. Et felles konsortium som samler, styrker og effektiviserer fylke- og folkebibliotekenes drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester.

De ulike forslagene i rapporten kan fungere som utgangspunkt for etableringen av vedtekter og strategier gjennom prosjektet.

Prosjektgruppa ber nå alle fylkesbibliotek om å slutte seg forpliktende til et toårig prosjektløp hvor Digin går fra teori til praksis. Gjennom dette prosjektløpet vil det bli nødvendig med ekstra ressurser for å etablere konsortiumet, men målet vil være å kunne redusere ressursbruken betraktelig når prosjektperioden er over. Prosjektgruppa har utarbeidet et utkast til ny prosjektplan (vedlegg 1 i vedlagt rapport) som kan danne utgangspunktet for en slik forpliktelse.

Selv om Digin nå kun handler om digitale innholdstjenester vil rammeverket som etableres åpne opp for ytterligere samdrift og utvikling mellom folke- og fylkesbibliotekene