Kandidat til e-konkurranse 

Digin er valgt ut som kandidat til e-kommune-prisen “Årets prosjekt”.  

Både imponerende og inspirerende! Digins innfallsvinkel med å gå fra å låne ut fysiske bøker, til å sikre digital tilgang for alle, er til stor inspirasjon. Vi gleder oss til å høre mer fra dette prosjektet! Det er gjennomgangsmelodi i kollegiet for HR, IKT og digitalisering. Arbeidsutvalget løfter nå Digin inn som fylkeskommunenes kandidat til kommune-Norges “Oscar”. 

Om konkurransen 

Prosjektleder Trygve Kikut presenterte Digin for samarbeidsforumets arbeidsutvalg, hvor leder er Knut Lindland fra Agder fylkeskommune, og nestleder Anders Aagard Sørby fra Viken. 

Les mer om konkurransen: Hva bør være kommunal sektors neste store felles digitaliseringsprosjekt?

Kikut formidlet store variasjoner for norske innbyggere, når det kommer til tilganger til digitale innholdstjenester i bibliotekene. Disse forskjellene vil prosjekt Digin jevne ut. Alle innbyggere i Norge bør sikres en pakke av basis innhold, som i Danmark.  

Stat, fylke og kommune 

Digin vil fornye, forenkle og forbedre ved å etablere et felles innkjøpssamarbeid for hele landet.  

Befolkningen vil få tilgang via folkebibliotek, som finnes i hele kommune-Norge, og via skolebibliotek i videregående skole, som fylkene har ansvar for. Digin-prosjektet har også søknad om utviklingsmidler inne hos Nasjonalbiblioteket.  

På den måten favner Digin over alle tre forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune.  

– Prosjektet har et solid utgangspunkt ved at biblioteknettverket står sammen om å bygge bedre digitale bibliotekstjenester til alle innbyggere. Ved å delta i e-kommune-konkurransen, kan det skapes bred interesse og ytterligere forankring, håper prosjektleder Trygve Kikut og prosjekteier Mette Gjerdrum i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.  

Digin er på plass og gjør seg synlig under årets eKommune, uansett utfall av konkurranse. Prosjektet presenteres med video i såkalt ProsjektSnap. 

Kåring under eKommune 2022 

Vinneren kåres under konferansen eKommune 2022, som arrangeres 28. og 29. april. Og premien? Det er at vinneren blir løftet fram og får status som et felles prosjekt for kommunal sektor.  

Vinneren, og også finalister, kan også få støtte gjennom tilgang til kompetanse, til å foredle prosjektideen ytterligere.  

Det er Kommunenes organisasjon (KS) som står bak idékonkurransen. Dette er noen av utfordringene som kommunal sektors neste prosjekt bør svare godt på: 

  • Hvilket behov skal ideen/forslaget løse?  
  • Hva vil nytten være for brukerne? 
  • Hvordan vil ideen/forslaget bidra til å nå målene i digitaliseringsstrategien?