Møte med Norgesfilm

I dag har prosjektgruppa hatt møte med Norgesfilm om automatisk innhenting av statistikk fra tjenesten Filmoteket. Det jobbes nå med å se på hvordan data kan importeres direkte inn i BibStat ved hjelp av Rest API.