Mye å spare

I disse dager sender fylkeskontaktene til prosjekt Digin ut 8 tilbud til folkebibliotek og 3 tilbud til offentlige videregående skoler, på digitale innholdstjenester. Bibliotekene trenger kun å si ja til de tilbudene de ønsker å knytte seg opp mot så gjør, foruten oppdatering av biblioteknettsider og markedsføring, prosjekt Digin gjennom konsortiet Bibliotek24 og den enkelte leverandør.

Tilbakemelding fra bibliotekene gis via fylkeskontaktene som legger inn bestillingene i ConsortiaManager, på vegne av bibliotekene. Neste år vil bibliotekene få mulighet til å gjøre dette selv.

Absolutt siste frist for å knytte seg opp mot et av tilbudene som nå blir sendt ut er 15. desember. Den harde fristen har med administrasjon fra vår side og leverandørenes side. Det er betraktelig enklere å håndtere økonomi og oppsett samlet enn for hvert bibliotek.

Lurer du på noe i forbindelse med tilbudet til ditt bibliotek kan du ta kontakt med din fylkeskontakt:

Torgeir Brun – Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Leon Bang-Hetlevik – Agder fylkesbibliotek

Trygve Kikut – Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Kari Skibenes – Vestland fylkesbibliotek

Hilde Grefsrud – Viken fylkesbibliotek

Tanmayo Olsen – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Troms)

Joachim Bryde / Signe Fløystad Aune – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Finnmark)

Bjørnar Skjesol – Trøndelag fylkesbibliotek

Camilla Holte Wiig – Deichman

Bjørn Kjetil Fredriksen – Rogaland fylkesbibliotek

Roar Nygård – Nordland fylkesbibliotek

Marius Græsby – Innlandet fylkesbibliotek

Det overordnede målet til prosjekt Digin er som kjent å “Samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår.” Gjennom Bibliotek24 har vi nå for første gang nasjonale lisensavtaler som alle folkebibliotek og offentlige videregående skoler kan knytte seg opp mot.

Det har blitt så enkelt som å si ja til en avtale i den årlige tilknytningsperioden, så ordner Bibliotek24 og leverandørene resten. Bibliotekene må fortsatt selv orientere innbyggere i egen kommune, men så er det også bibliotekene som skal skinne for lånerne og ikke Bibliotek24. I tillegg vil vi returnere med opplæringswebinar i det kommende året, hvor det blir mulig å få mer innsikt i de produktene man har kjøpt inn for sitt bibliotek.

Selv om noe av det viktigste har vært å samle sektoren til en digital infrastruktur, har vi med arbeidet også fått til noen gode besparelser for bibliotekene. Selv om de færreste vil knytte seg opp mot alle avtalene, viser eksemplene under noe av effekten av å gå sammen om Bibliotek24.

Dersom biblioteket knytter seg opp mot alle avtalene vil det kunne oppnå følgende anslåtte besparelser:*

Et mindre bibliotek vil spare rundt 30-85% på å knytte seg opp via Bibliotek24 fremfor å gå til innkjøp til listepris hos leverandørene. Samlet for det enkelte bibliotek utgjør dette potensielt 30.000+ norske kroner i besparelser.

Et mellomstort bibliotek vil spare rundt 17-70% på å knytte seg opp via Bibliotek24 fremfor å gå til innkjøp til listepris hos leverandørene. Samlet for det enkelte bibliotek utgjør dette potensielt rundt 100.000 norske kroner i besparelser.

Et større bibliotek vil spare rundt 10-56% på å knytte seg opp via Bibliotek24 fremfor å gå til innkjøp til listepris hos leverandørene. Samlet for det enkelte bibliotek utgjør dette potensielt rundt 130.000 norske kroner.

*Summene er beregnet ut fra norsk valuta og amerikanske dollar, i tillegg er det beregnet inn forbruk på strømming av film. Dette gjør summene til grove anslag. Flere fylkesbibliotek hadde allerede gode avtaler på ulike digitale innholdstjenester. Prisanslagene over ser vekk fra tidligere fylkesinnkjøp.

I tillegg sparer norske folkebibliotek, fylkesbibliotek og videregående skolebibliotek tid og ressurser på at dette gjøres nasjonalt.

Nå håper vi så mange som mulig vil benytte seg av denne enestestående muligheten!