Organisering hovedprosjekt 2022-2023

“Digin fra teori til praksis”

Prosjektgruppa

Trygve Kikut – Prosjektleder og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Leon Bang-Hetlevik – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Agder fylkesbibliotek

Bjørn Kjetil Fredriksen – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Rogaland fylkesbibliotek

Hilde Grefsrud – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Viken fylkesbibliotek

Camilla Wiig – Prosjektmedarbeider og fagansvarlig ved Deichmanske bibliotek

Styringsgruppa

Mette Gjerdrum – prosjekteier og fylkesbiblioteksjef Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Nina Stenbro – fylkesbiblioteksjef i Agder fylkesbibliotek

Britt Ellingsdalen – fylkesbiblioteksjef i Rogaland fylkesbibliotek

Karianne Albrigtsen Aam – seksjonsleder i Viken fylkesbibliotek


Referansegruppe og fylkeskontakter

Torgeir Brun – Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Kari Skibenes – Vestland fylkesbibliotek

Tanmayo Olsen / Ellen Larsen – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Troms)

Joachim Bryde / Signe Fløystad Aune – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Finnmark)

Bjørnar Skjesol – Trøndelag fylkesbibliotek

Roar Nygård – Nordland fylkesbibliotek

Marius Græsby – Innlandet fylkesbibliotek