Politisk interesse for digital tilgang 

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) følger prosjekt Digin og Bibliotek24 tett. Året 2023 startet med et dialogmøte. 

Møtet er det tredje i rekken der statssekretær for Anette Trettebergstuen, Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap), får oppdatering om Digin-prosjektet. Bohmann signaliserte under Bibliotekmøtet i mars 2022 at en av sakene det bør arbeides med, er digital tilgang.  

Sparte 4 millioner 

Prosjektleder Trygve Kikut kunne fortelle om gode resultater etter aller første tilknytningsperiode i desember 2022: En nasjonal avtale for aviser og tidsskrifter i PressReader er på plass, og alle innbyggere får tilgang til fri journalistikk gjennom bibliotekene. Dette er helt i tråd med Ytringsfrihetskommisjonens anbefaling i NOU 2022:9.

Representanter fra prosjektgruppa på besøk hos Kultur- og likestillingsdepartementet. F.v. Bjørn Kjetil Fredriksen (Rogaland fylkesbibliotek), Hilde Grefsrud (Viken fylkesbibliotek) og Prosjektleder Trygve Kikut (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek). Foto: Prosjekt Digin

Når folkebibliotek og videregående skole-bibliotek samler seg til et felles forhandlinger, blir det mer innhold til innbyggere og elever, for færre kroner. Innsparingen passerte over 4 millioner kroner straks Bibliotek24 ble en realitet. Det er ikke medregnet hva effektiviseringen representerer i form av spart arbeidskraft.  

Settes på sakskartet  

Etter dialogmøtet i januar 2023 ba statssekretær Bohmann prosjektgruppa om et A4-notat, et faktaflak til KUD, som belyser disse fire områdene:  

  • Forenkling 
  • Besparelser 
  • Tillit til førstelinjetjeneste 
  • Digital tilgang 

Du kan lese notatet til KUD her  

Kultur- og likestillingsdepartementet har ellers gitt Nasjonalbiblioteket i oppdrag å revidere nasjonal bibliotekstrategi, med frist 19. april 2023.  

Våren 2023 vil alle folkevalgte i fylkene få mulighet til å gjøre seg kjent med satsingen, i form av en politisk orientering. Senere i år, når de nye fylkestingene har konstituert seg etter valget, er sak om etablering av Bibliotek24 som IKS (interkommunalt selskap) klar for å tas opp til politisk behandling.  

Lenke til artikkel om nasjonal avtale for PressReader