Prosjektet mottar støtte fra Nasjonalbiblioteket

Foto: Nasjonalbiblioteket

Etter at vi i februar i år sendte inn søknad om utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket har tiden gått sakte, men i dag kom gladnyheten om at prosjekt Digin – Felles drift av digitale innholdstjenester mottar hele summen vi søkte om.

Første prosjektår har derfor et budsjett på kroner 950 000 + lønnskostnader av 1 prosjektleder i 50% stilling og 2 prosjektmedarbeidere i 25% stilling hver.