Statistikk

For best mulig bruk av fellesskapets midler er det viktig med god statistikk-håndtering. God statistikk er
grunnlaget for gode beslutninger, som igjen medfører en kvalitetssikret bruk av skattebetalernes penger.

Bibstat.no ble opprinnelig utviklet til regionalt bruk i Vestfold og Telemark fylke. Prosjektgruppa så imidlertid tidlig at det i BibStat lå muligheter for å redusere administrasjonskostnadene til et nasjonalt konsortium betraktelig.

Statistikktjenesten er derfor gjennom forprosjektet trukket inn som en sentral del av prosjekt Digin. Prosjektet videreutvikler statistikk-løsningen BibStat for å bidra til faktabaserte beslutningsprosesser.

Det finnes per i dag to muligheter for automatisert statistikk. Det kan muliggjøres gjennom implementering av COUNTER_SUSHI5_0 API og integrasjon av leverandørers eksportmuilgheter fra egne statistikk-løsninger. Det kan hentes direkte fra en egen adgangskontroll (single sign-on).

Statistikken på BibStat bør i størst mulig grad synliggjøres, for å bidra til å økt kunnskap om sektoren og det enkelte biblioteks situasjon. Statistikk fra digitale innholdsleverandører vil det være hensiktsmessig å kunne plassere helt eller delvis bak brukernavn og passord. Dette for å respektere leverandørers mulige ønske om å ikke gi konkurrenter tilgang til slike data.