Tilbakeblikk på Bibliotekmøtet 2022

Prosjektgruppa fra venstre: Trygve Kikut, Leon Bang-Hetlevik, Bjørn Kjetil Fredriksen, Hilde Grefsrud. Foto: Marius Græsby

Etter ett år med prosjektarbeid hvor kontakten med sektoren primært har vært på Teams, var det svært hyggelig å se 500 bibliotek-deltakere på årets Bibliotekmøte i Oslo.

Prosjekt Digin var representert på utstillingen til fylkesbibliotekene på onsdagen, i tillegg til parallellseminaret vi hadde ansvaret for på torsdagen.

Fra scenen vil jeg anslå at over 200 deltakere kom for å høre om vårt arbeid så langt og planene for det videre arbeid. Det samlede inntrykket etter å ha snakket med biblioteksfolk fra hele landet er at vi som sektor står svært samlet i behovet for å få på plass et nasjonalt konsortium for anskaffelser og drift av digitale innholdstjenester.

Det styrker motivasjonen, men også respekten vår for det videre arbeid.

For de som ikke fikk hørt oss på torsdagen eller som gjerne skulle hatt presentasjonen, finner dere den her.

Statssekretær Odin Bohmann. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

På siste fellessamling under Bibliotekmøtet fikk vi høre statssekretær Odin Bohmann fortelle om regjeringens bibliotekpolitikk. Her nevnte han at hver krone investert i bibliotek gir fire kroner tilbake. Uttalelsen samsvarer med forskermiljøet ved OsloMet, hvor Svanhild Aabø kanskje er mest kjent for å ha jobbet med bibliotekenes rolle i informasjonsøkonomien.

Av én krone investert i bibliotek, får samfunnet fire kroner tilbake

Statssekretær Odin Bohmann

Bohmann snakket også om hvordan digitale tilganger og digital infrastruktur, med fri tilgang til informasjon og kunnskap, er helt avgjørende.

Vi kommer tilbake med en grundigere orientering til alle folkebibliotek og VGS-bibliotek over påske, når Nasjonalbiblioteket har gjort sine vurderinger om hvilke prosjekt som får utviklingsmidler i år. I mellomtiden jobber vi videre og krysser fingrene for et positivt svar.

— — —

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet